Autorizovaný technik pro pozemní stavby

Jsme spolehlivým dodavatelem služeb v těchto oblastech:

>>   Projektová činnost v oblasti pozemních staveb a elektrických zařízení

>>   Poradenská činnost v oblasti pozemních staveb a elektrických zařízení

>>   Technický dozor investora

>>   Investorská a inženýrská činnost

>>   Činnosti spojené s bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi

>>   Činnosti spojené s požární ochranou staveb

>>   Obchodní a zprostředkovatelská činnost

>>   Správa a údržba nemovitostí

>>   Provádění staveb

>>   Činnosti v oblasti ŽP