Autorizovaný technik pro pozemní stavby

Jsme spolehlivým dodavatelem služeb v těchto oblastech:

Projektová činnost v oblasti pozemních staveb a elektrických zařízení

Poradenská činnost v oblasti pozemních staveb a elektrických zařízení, ICT

Technický dozor stavebníka

Investorská a inženýrská činnost

Činnosti spojené s bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi

Činnosti spojené s požární ochranou staveb

Obchodní a zprostředkovatelská činnost

Správa a údržba nemovitostí

Provádění staveb

Činnosti v oblasti ŽP