Jsme spolehlivým dodavatelem služeb v těchto oblastech:

  • Projektová činnost v oblasti pozemních staveb a elektrických zařízení
  • Poradenská činnost v oblasti pozemních staveb a elektrických zařízení, ICT
  • Technický dozor stavebníka
  • Investorská a inženýrská činnost
  • Činnosti spojené s bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi
  • Činnosti spojené s požární ochranou staveb
  • Obchodní a zprostředkovatelská činnost
  • Správa a údržba nemovitostí
  • Provádění staveb
  • Činnosti v oblasti ŽP